Followers

Monday, April 13, 2009

Kepimpinan Islam yang berkesan dan berpengaruh


Kepimpinan Islam yang berkesan dan berpengaruh
  • Al-Qiyadah (kepimpinan) dalam Islam
Makna hakiki kepimpinan dalam Islam adalah merealisasikan khilafah di muka bumi, demi mewujudkan kebaikan dan proses islah. Perintah Allah demikian jelas dalam firmanNya:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasa keberatan dalam diri mereka dalam keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
(An-Nisa’:65)
Nabi memerintahkan al-Qiyadah walau perkumpulan dalam berjumlah sedikit, atau sasarannya sederhana. Baginda bersabda:
إذا حرج ثلاثة في سفر فاليؤمروا أحدهم
Jika tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu diantaranya sebagai pemimpin.
Dalam kitab siyasah syar’iyyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimyah menjelaskan :”wajib diketahui bahawa mentadbir perkara manusia termasuk kewajipan agama teragung, bahkan agama tidak bernilai tanpanya. Sesungguhnya kemaslahatan umat manusia hanya akan dicapai dengan sempurna melalui perkumpulan, kerana satu sama lain saling memerlukan. Dan ketika berkumpul, mereka harus memiliki pemimpin”

No comments: